Volleybalvereniging Vershuys.com Peelpush Meijel

Contributie

Conform het besluit in de algemene ledenvergadering van Peelpush in 2017
is de contributie voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld zoals in
onderstaande lijst is weergegeven.

Contributie 2018-2019:
                    
Topteams, D1/D2/H1: € 275,00

Senioren: € 230,00

A-B-C-jeugd:
180,00

Niveau-jeugd: € 150,00

Recreanten: € 168,00

ASL, Actief Steunend Lid: 
€ 52,00

Summa Volleybalschool:
SVS, 1x trainen: € 250,00
SVS, 2x trainen: € 450,00
SVS, 3x trainen: € 550,00

Peelpush bevordert talentontwikkeling en zal daarom deelname van
Peelpush-leden aan het programma van de Summa Volleybal School sponsoren met 25%.

De contributie vindt plaats door middel van automatische incasso.

Voor niet-automatische incasso's of een onterechte stornering worden 10 euro administratiekosten in rekening gebracht. 


Tussentijds aangemelde leden betalen een evenredig deel van de
verenigingscontributie over dat gedeelte van het seizoen, dat zij lid
geworden zijn. Bij meespelen in een competitie dient de bondscontributie
echter altijd volledig betaald te worden. Is iemand langdurig verhinderd
te trainen/spelen dan kan over een periodieke aanpassing van de
verenigingscontributie overlegd worden met de penningmeester.

Opzegging van het lidmaatschap dient per mail plaats te vinden vóór
1 juli bij de secretaris via secretariaat@peelpush.nl, met inlevering van de door de vereniging verstrekte goederen. Indien het lidmaatschap na 1 juli wordt opgezegd kan de vereniging de 1e helft van het contributiegeld van het volgend seizoen in rekening brengen.Boeken Kopen

Boeken Kopen

Cluster sponsor

YD Security

Briljant sponsor

Rabobank

Co sponsor

De Heere van Meijel

Co sponsor

Verhuurbedrijf Lumar

Website sponsor

Sponsorkliks

Media sponsor

Webshop