Volleybalvereniging Vershuys.com Peelpush Meijel

Commissies

Overige werkzaamheden die door Peelpush worden uitgevoerd in de sporthal:
issie

De commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de club.
Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor het scheidsrechterscorps.

Kerntaken van de commissie:
 • Indelen van de trainingsgroepen / tijden
 • Indelen van de teams
 • Aanzoeken van trainers
 • Jeugdopleiding
 • Opleiding trainers
 • Aanzoeken en begeleiden van scheidsrechters
Samenstelling:

Peter Verstappen

Voorzitter / dames senioren / recreanten

(077-4669304)

Mark Slegers

Heren senioren

(077-4660147)

Angelique Willems en Johan Leenders

Ontwikkeling & Beleid voor de jeugd

 

Rikus Leenders

TC jeugd - ABC-jeugd

tcjeugd@peelpush.nl (0625349092)

Renske Knops

TC Jeugd - niveaus 4 t/m 6

tcjeugd@peelpush.nl (0611816027)

Lion Stammen

TC Jeugd - niveaus 1t/m 3

tcjeugd@peelpush.nl (0617773455)Comissie B.O.S.

Het RABO Sportcafé in sporthal “de Korref” wordt door volleybalvereniging Peelpush geëxploiteerd. Om dit in goede banen te leiden is de commissie B.O.S. (Beheer Ontmoetingsruimte Sporthal) opgericht. Deze commissie zorgt ervoor dat alle zaken aangaande de exploitatie geregeld worden en dat het RABO Sportcafé bij evenementen en activiteiten in de sporthal zoveel mogelijk geopend is.

Sinds 2002 was al een gedeelte van het beheer van de sporthal door de gemeente uitbesteed aan Peelpush. In 2010 heeft Peelpush het beheer van de gemeente geheel overgenomen. Tevens worden de schoonmaakwerkzaamheden in de sporthal door vrijwilligers van Peelpush verricht. De coördinatie van het (sleutel)beheer en de schoonmaakwerkzaamheden vallen ook onder de commissie BOS. Sindsdien is BOS de afkorting voor “Beheer en Onderhoud Sporthal”.

Samenstelling:
Wil van Oosteren          waarnemend voorzitter
Martha van Oosteren    activiteiten
Piet Koehlen                 financiën / inkoop / beheer
Ans Naus                      activiteiten
Mart Peggen                 technische zaken / beheer
Carly Ulen                     lid
Roger Sonnemans        lid
Christie Verstappen      rooster / planning
Ans Smeulders             activiteiten

Overige werkzaamheden die door Peelpush worden uitgevoerd in de sporthal:

Schoonmaakploeg: 
 • Rina Peggen (sportcafé)
 • Tjeu Verstappen
 • Wiel van den Beuken
 • Jan Coppus
 • Mart Peggen
 • Til Peggen
 • Dre Caris

Klein onderhoud:

 • Pierre Kessels
 • Mart Peggen
Sleutelbeheer:
 • Maandag : Albert Valentijn
 • Dinsdag : Theo Jacobs
 • Woensdag : Pierre Kessels (tevens klein onderhoud)
 • Donderdag : Albert Valentijn
 • Vrijdag : Til Peggen
 • Zaterdag en zondag: Ans Smeulders, Mart Peggen en Piet Koehlen
   
Commisie Sponsoring

Samen met de commissie Sponsoring van Peelpush is een sponsorstructuur opgezet, die de komende seizoenen uitgebreider is dan ooit. Met inmiddels naast veel regionale interesse ook deelname van enkele provinciale bedrijven!

De sponsorclub telt briljant sponsors: Gemeente Peel en Maas, Partyverhuur d'n Hangtafel en de Rabobank. Daarnaast worden de grotere sponsoren gecomplementeerd door zes co-sponsors. Verder hebben zo'n 30 clubsponsoren zich aangesloten bij Peelpush. U vindt meer informatie over deze bedrijven en instellingen onder de rubriek ‘Sponsors’.

Is ook uw interesse gewekt om uw naamsbekendheid via Peelpush te vergroten en deel uit te maken van een enthousiaste vereniging? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat van Peelpush secretariaat@peelpush.nl Onderstaande personen informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Samenstelling:
Wil van Oosteren    
Helmi Leenders    
Paul Joosten    
Henny Driessen    
Maurice Simons    
Stephan Hendriks    
Teun Heldens    


Jeugdcommissie


Binnen volleybalvereniging Peelpush is een commissie opgericht die de belangen van de jeugd behartigt. Deze commissie werkt samen met de overige leden van de Technische Commissie als het om volleybal gaat.

De jeugdcommissie bestaat uit diverse werkgroepen, zie hieronder ook de leden van de werkgroepen. Als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt graag voor de specifieke activiteiten contact opnemen via onderstaande emailadressen (of telefoonnummers).

Jeugdcoördinator  Chantal Pellemans  jeugd@peelpush.nl (0649731050)
Peuter- & Kleutergym  Boukje Knops  peuterkleutergym@peelpush.nl (0611478999)
 

Technische commissie (zie ook bovenaan): 
Ontwikkeling & Beleid Angelique Willems en Johan Leenders  
A, B en C-jeugd  Rikus Leenders  tcjeugd@peelpush.nl (0625349092)            
Niveau 4 t/m 6  Renske Knops  tcjeugd@peelpush.nl (0611816027)
Niveau 1 t/m 3  Lion Stammen  tcjeugd@peelpush.nl (0617773455)
     

Administratieve commissie:
Informatie voor coaches en trainers Monique Verspa  tcjeugd@peelpush.nl
Informatie van/voor NeVoBo Monique Verspa  tcjeugd@peelpush.nl 
Communicatie - website Lilian Hendriks  jeugdnieuws@peelpush.nl 
Kleding en spelerskaarten Lonneke vd Heijden  jeugdkleding@peelpush.nl (0629562880)
Lief & Leed (incl. kampioenen) Lonneke vd Heijden  jeugdkleding@peelpush.nl (0629562880)
 
 
Activiteitencommissie:
Volleybal gerelateerde activiteiten en scheidsrechterschema Sanne Strijbos  
Toernooien (niet regulier voor niveau 1 t/m 3) Hanneke Stammen en Josje Beeren  jeugdtoernooien@peelpush.nl 
Nevenacitiviteiten Fleur Bongers en Anneke van Lexmond  jeugdactiviteiten@peelpush.nl 
Kamp Boukje Knops en Hellen Verbugt  jeugdactiviteiten@peelpush.nl
   
Peelpush Toernooi

Peelpush Toernooi is al jaren een bekend toernooi in volleyballend Nederland. Na 30 jaar heeft het toernooi in 2017 een nieuwe opzet gekregen. Zo heeft het de voetbalvelden verruild voor de kern van Meijel. Op een drietal locaties wordt gevolleybal en de feestavonden vinden plaats in sporthal De Körref. 
Het toernooi vind elk jaar plaats in het laatste weekend van juni. 
Meer informatie via www.peelpushtoernooi.nl 

Samenstelling:
 • Ivo Naus (organisatie ism werkgroep bestuur)
 • Arjan Naus (toernooi
 • Mieke Basten & Anouk De Jong (communicatie)
 • Sanne Strijbos & Swen van Enckevort (planning)
 • Peter Philipsen (financiën)
 • Peter Verstappen (productie)
 • Lion Stammen, Noortje Ghielen, Josje Beeren & Bart van Heugten (deco/aankleding)
 • Mark Slegers (technische ondersteuning)
 • YD Security (veiligheid toernooi)

contact via toernooi@peelpush.nl 


 

 Boeken Kopen

Boeken Kopen

Cluster sponsor

YD Security

Briljant sponsor

Gemeente Peel en Maas

Co sponsor

De Heere van Meijel

Co sponsor

Jumbo Meijel

Website sponsor

Sponsorkliks

Media sponsor

Webshop