Volleybalvereniging Vershuys.com Peelpush Meijel

Club-informatie

U hebt interesse om te (gaan) volleyballen maar vooraf wilt u graag eerst wat informatie over trainningen, teams, wedstrijden, volleybalvereniging Peelpush in het algemeen? Dat kan! Informeert u vrijblijvend bij de volgende personen:

ABC-jeugd: Rikus Leenders (06-25349092)
Niveau-jeugd: Lion Stammen (lionneke1992@hotmail.com)
Senioren dames: Peter Verstappen (077-4669304)
Senioren heren: Mark Slegers (077-4660147)
Recreanten dames: Conny Frerichs (077-4664522)
Recreanten heren: Mart Peggen (077-4663541)

Zij zullen u graag de eerste informatie verstrekken en u richting de juiste trainingsgroep(en) en eventueel ledenadministratie verwijzen.

Het opgaveformulier voor nieuwe leden (zowel senioren als jeugd) is hier te vinden.

Het technische gebeuren rond het volleybal ligt bij Peelpush in handen van de T(echnische) C(ommissie). Vanuit deze commissie worden de belangen van de senioren, de recreanten, en vooral ook de jeugd behartigd (de laatste twee groeperingen via aparte werkgroepen). Vandaar dat hierboven speciaal enkele namen van aanspreekpunten voor de jeugd en hun ouders vermeld worden.

Hoeveel teams nemen er van Peelpush in het huidige seizoen 2018/2019 deel aan de competities?
Jeugd: 22, verdeeld over alle leeftijden, jongens en meisjes,
Senioren: 10, verdeeld in 4 heren- en 6 damesteams,
Recreanten: 7, verdeeld in 2 heren- en 5 damesteams.

Wat is het huidige niveau van de vereniging?
Het 1ste dames team speelt topdivisie en zowel het 1ste herenteam als het 2e dames team komen uit in de 1ste divisie nationaal. Alle overige seniorenteams spelen in regio Zuid van de NeVoBo, vanaf 3e divisie (prestatief) tot en met de 3e klasse (recreatief).

Wanneer worden de wedstrijden gespeeld?

Jeugd: Niveau-jeugd speelt altijd op zondag, B/C-jeugd meestal op zaterdag, soms op zondag,
Dames 1 en Heren 1: thuiswedstrijden op zaterdag of zondag,
Rest van de senioren: op zaterdag,
Recreanten: dames meestal op woensdag, heren op zondag.

Kortom, iedereen kan lid worden van Peelpush. Volleyballen voor jong en oud, van 6 tot .... jaar!

Gedragsregels sexuele intimidatie
VC Peelpush neemt sexuele intimidatie serieus. Peelpush conformeert zich aan de gedragsregels zoals die door NOC*NSF voor sportbegeleiders zijn opgesteld en door de landelijke sportbonden zijn onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

In onderstaand pdf-bestand vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Vertrouwenscontactpersoon VC Peelpush:
Kitty Janssen - Brummans
06-51720367
info@recolouryourself.nl 

Gedragsregels sexuele intimidatie bij Peelpush.pdf
Boeken Kopen

Boeken Kopen

Cluster sponsor

YD Security

Briljant sponsor

Rabobank

Co sponsor

De Heere van Meijel

Co sponsor

Dutch Graphic Group

Website sponsor

Sponsorkliks

Media sponsor

Webshop