Volleybalvereniging Vershuys.com Peelpush Meijel

Boetes

Aangaande boetes die de club voor zijn rekening krijgt en die door de leden zijn veroorzaakt gelden de volgende regels:
  • Een speler die een kaart krijgt gedurende de wedstrijd, zal de bijbehorende geldboete terug moeten betalen aan de vereniging;
  • Verkeersboetes die gemaakt worden tijdens gebruik van de Peelpush bus, dienen door het desbetreffende team terugbetaald te worden aan de vereniging;
  • In alle andere gevallen van boetes, wordt per geval door het bestuur bekeken of het een club fout dan wel team fout is en wie dus de boete dient te betalenBoeken Kopen

Boeken Kopen

Cluster sponsor

YD Security

Briljant sponsor

Gemeente Peel en Maas

Co sponsor

De Heere van Meijel

Co sponsor

Jumbo Meijel

Website sponsor

Sponsorkliks

Media sponsor

Webshop